Nieuws
FPRG

ADAMS POLENDAM IS LID VAN BEROEPSORGANISATIE FPRG

FPRG , Federatie van Producenten van Recycling Granulaten

FPRG wil als actieve vereniging de belangen behartigen van de leden en de bedrijven die… 

 • in de sector van puinrecycling actief zijn
 • vaste en mobiele installaties inzetten

FPRG doet dit door… 

 • •naar een meer uniform en aanvaardbaar beleid te streven
 • •naar meer vertrouwen bij opdrachtgevers te streven
 • •interne zorgsystemen te verbeteren
 • •een gemeenschappelijk aanspreekpunt te realiseren
 • •kennis en ervaring uit te wisselen
 • •installaties en onderhandelingen met leveranciers te optimaliseren
 • •de bedrijfstak bij alle belanghebbenden te promoten

FPRG staat voor… 

 • •de versterking van het “total quality management” van de leden
 • •de recycling van meer tonnen met minder kilometers
 • •een milieubeleid met raamafspraken op de hoofdlijnen tussen het bedrijf en de overheid
 • •de aansluiting van professionele leden met een hoge kwaliteitsborging in de markt en een productgerichte milieuzorg
 • •levering conform Copro, Quarea, Benor en/of CE
 • •continue (milieu-) technische verbetering
 • •benchmarking tussen de leden
Adams Polendam NV
info@adams-polendam.be
Polendam 13 Beerse Antwerpen 2340 België
TEL. +32 14 61 71 83
Adams Massenhoven NV
info@adams-massenhoven.be
Zagerijstraat 9 Massenhoven Antwerpen 2240 België
TEL. +32 3 475 94 35