Nieuws
Val-I-Pac

Adams Polendam NV is operator van Val-I-Pac

 
Als milieubewust recyclagebedrijf streeft Adams Polendam Nv  naar een bewustmaking bij onze B2B klanten van het belang van sortering van bedrijfs- en verpakkingsafval.

Voor het afval van papier en karton , hout , metaal , plastiek en gemengd afval heeft Adams Polendam een samenwerking met Val- I- Pac.

De  opdracht van Val- I- Pac bestaat erin de overheid de bewijzen te leveren dat de bedrijfsmatige verpakkingen die onze leden (de verpakkingsverantwoordelijken) op de Belgische markt hebben gebracht, gerecycleerd en gevaloriseerd worden van zodra ze afval zijn. Verpakkingsafval zal efficiënter worden gerecycleerd als het al bij de bron gesorteerd is. Daarom geeft VAL-I-PAC financiële steun aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren.

Als operator van Val- I- Pac kan Adams Polendam voor u de nodige formaliteiten in orde brengen.

Adams Polendam NV
info@adams-polendam.be
Polendam 13 Beerse Antwerpen 2340 België
TEL. +32 14 61 71 83
Adams Massenhoven NV
info@adams-massenhoven.be
Zagerijstraat 9 Massenhoven Antwerpen 2240 België
TEL. +32 3 475 94 35