Recyclage, Kwaliteit
Kwaliteit

Het wettelijk kader rond het recycleren van bouwafval tot secundaire grondstoffen voor de bouw wordt bepaald door de VLAREMA en het STANDAARDBESTEK 250.

VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) bepaalt de normen waaraan de verwerking van bouwafval moet voldoen om een secundaire grondstof te bekomen. Het gaat hier vooral om de milieu-hygiënische normen waaraan secundaire grondstoffen moeten voldoen (fysische en chemische zuiverheid)

Het Standaardbestek 250 bepaalt de bouwtechnische normen waaraan de secundaire grondstof moet voldoen om aangewend te kunnen worden in bouwwerken.

Beide vestigingen staan onder controle van externe Certificatie-instellingen:

  • Vestiging Beerse wordt gekeurd door Copro vzw (certificaat 533/10)
  • Vestiging Massenhoven evenals de mobiele breker worden gekeurd door Certipro (met het Quarea zorgsysteem) (certificaat resp. CRT/LB 001/Q3 en Q5)

Beide systemen zijn door de overheid erkend als gelijkwaardige certificatie systemen.

De gerecycleerde granulaten worden geproduceerd volgens het "eenheidsregelement"(OVAM-2012).

Tevens beschikt Adams over de CE-markering voor de granulaten (volgens reglement CE attestering R/CE 2+, met de nodige Conformiteitsverklaringen).

Daarbij worden we zeer goed ondersteund door onze beroepsfederatie FPRG (www.fprg.be)

Van alle geproduceerde granulaten kunnen certificaten (technische fiches) voorgelegd worden op aanvraag.

Aanvraag technische fiche granulaten

Adams Polendam NV
info@adams-polendam.be
Polendam 13 Beerse Antwerpen 2340 Belgiƫ
TEL. +32 14 61 71 83
Adams Massenhoven NV
info@adams-massenhoven.be
Zagerijstraat 9 Massenhoven Antwerpen 2240 Belgiƫ
TEL. +32 3 475 94 35