BENOR - TRA21 & LB-002: Gekeurd gestabiliseerd funderingsmateriaal

Beschrijving

Schraal beton, mager beton, steenslagfundering en droog beton zijn gangbare termen voor aardvochtige mengsels die bestaan uit steenslag, zand, cement, water en mogelijk andere hulpstoffen. Bij voorkeur wordt 'recuperatie'-steenslag gebruikt, waardoor een ecologisch verantwoord mengsel ontstaat. Dit materiaal wordt veelvuldig toegepast als funderings- of onderfunderingsmateriaal en voldoet aan de voorwaarden van het standaardbestek 250. Het is met name geschikt voor wegenbouw, het vastzetten van trottoirbanden en als fundering voor lineaire elementen en paalfunderingen. Het is gecertificeerd onder keurmerken zoals Copro (TRA21) of Quarea (LB-002).

Extra productinformatie

Voordelen

 • Economisch: Schraal beton is over het algemeen kostenefficiënter dan traditioneel beton, omdat het minder cement bevat. Dit kan leiden tot besparingen in de bouwkosten.
 • Milieuvriendelijk: Door gebruik te maken van gerecycleerde steenslag (recuperatie) als aggregaat, draagt schraal beton bij aan milieuvriendelijke bouwpraktijken door het hergebruik van materialen.
 • Geschikt als funderingsmateriaal: Schraal beton wordt vaak gebruikt als funderings- of onderfunderingsmateriaal voor wegen, trottoirs en andere infrastructuurprojecten. Het biedt een solide basis voor verdere bouwactiviteiten.
 • Voldoet aan normen: Schraal beton kan worden geproduceerd en gecertificeerd volgens specifieke normen, zoals het standaardbestek 250. Dit zorgt voor consistentie en kwaliteit in de constructie.
 • Flexibiliteit in toepassingen: Het kan worden toegepast in verschillende bouwomstandigheden, waaronder het vastzetten van trottoirbanden, de fundering van lineaire elementen en paalfunderingen.
 • Goede druksterkte: Ondanks het lagere gehalte aan cement, behoudt schraal beton over het algemeen nog steeds voldoende druksterkte voor veel bouwtoepassingen.
 • Certificering: Schraal beton kan worden gecertificeerd onder keurmerken zoals Copro (TRA21) of Quarea (LB-002), wat de kwaliteit en prestaties ervan waarborgt.

Toepassingen

Schraal beton, ook wel mager beton genoemd, wordt veelvuldig toegepast in verschillende bouwomgevingen vanwege zijn specifieke eigenschappen. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen:

 • Wegenbouw: Schraal beton wordt vaak gebruikt als funderingsmateriaal voor wegen en snelwegen. Het biedt een stevige en duurzame basis die geschikt is voor de belasting van voertuigen.
 • Trottoirs en fietspaden: Voor de aanleg van trottoirs en fietspaden wordt schraal beton gebruikt vanwege zijn economische voordelen en geschiktheid als onderliggende laag.
 • Parkeerplaatsen: Het wordt toegepast als basislaag voor parkeerplaatsen vanwege zijn draagkracht en stabiliteit, waardoor het bestand is tegen het gewicht van geparkeerde voertuigen.
 • Fundering voor gebouwen: In sommige gevallen wordt schraal beton gebruikt als funderingsmateriaal voor lichte structuren zoals kleine gebouwen, loodsen of opslagfaciliteiten.
 • Vastzetten van trottoirbanden: Schraal beton wordt gebruikt om trottoirbanden op hun plaats te houden, waardoor een stevige en duurzame scheiding tussen de weg en het trottoir wordt gecreëerd.
 • Fundering voor lijnvormige elementen: Het wordt toegepast als basis voor lineaire elementen zoals geleiderails, verkeersbarrières en andere infrastructurele voorzieningen.
 • Onderfundering voor sportvelden: Het wordt gebruikt als onderfunderingsmateriaal voor sportvelden, zoals voetbalvelden en tennisbanen, om een gelijkmatige ondergrond te bieden.

Het is belangrijk om de lokale bouwvoorschriften en specificaties te raadplegen om ervoor te zorgen dat schraal beton correct wordt toegepast en voldoet aan de vereiste normen voor het specifieke project.

Downloads