BENOR- TRA550: Gekeurd stortbeton

Beschrijving

Dankzij het BENOR-keurmerk, wat verwijst naar een Belgische kwaliteitslabel,  ben je zeker van een gecontroleerde beton-productie. Het beton voldoet aan een aantal vastgestelde normen, waarbij het beton dient te voldoen aan een aantal vooropgestelde eigenschappen zoals druksterkte, consistentieklasse, … . Gegarandeerd de beste kwaliteit!

Extra productinformatie

Voordelen

 • Kwaliteitsborging: Benor-gekeurd beton voldoet aan strikte kwaliteitsnormen en wordt regelmatig gecontroleerd. Dit biedt een garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van het beton.
 • Veiligheid: Door te voldoen aan specifieke normen en voorschriften draagt Benor-gekeurd beton bij aan de veiligheid van de constructies waarin het wordt gebruikt. Het minimaliseert de kans op structurele problemen en verhoogt de algemene betrouwbaarheid.
 • Milieuvriendelijkheid: Benor kan ook bepaalde milieunormen omvatten, wat betekent dat Benor-gekeurd beton mogelijk voldoet aan bepaalde duurzaamheids- en milieucriteria. Dit kan belangrijk zijn voor projecten met een focus op milieuvriendelijke bouwmaterialen.
 • Betrouwbaarheid: Het feit dat beton Benor-gekeurd is, geeft aan dat het materiaal betrouwbaar is en geschikt voor het beoogde gebruik. Dit kan het vertrouwen vergroten bij bouwprofessionals en opdrachtgevers.
 • Conformiteit met normen: Benor-gekeurde betonproducten voldoen aan specifieke technische normen en vereisten. Dit vergemakkelijkt de naleving van bouwcodes en voorschriften.
 • Voordeel bij vergunningen: Het gebruik van Benor-gekeurd beton kan het proces van vergunningverlening vereenvoudigen, omdat het aantoont dat het gebruikte materiaal aan erkende kwaliteitsnormen voldoet.

Toepassingen


De BENOR-certificering heeft betrekking op de kwaliteit en conformiteit van bouwmaterialen, waaronder stortbeton. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen van BENOR-gecertificeerd stortbeton:

 • Funderingen: BENOR-gecertificeerd stortbeton wordt vaak gebruikt voor het storten van funderingen van gebouwen, zowel voor residentiële als commerciële projecten.
 • Vloeren: Het wordt toegepast bij de constructie van vloerplaten in gebouwen, zoals betonnen vloeren in woningen, magazijnen of industriële faciliteiten. Eventueel toegepast in gepolierde vorm.
 • Kolommen en balken: Voor de constructie van structurele elementen zoals kolommen en balken in gebouwen wordt BENOR-gecertificeerd stortbeton gebruikt om te zorgen voor de nodige sterkte en duurzaamheid.
 • Wegen- en infrastructuurbouw: Stortbeton met BENOR-certificering wordt ingezet bij de aanleg van wegen, bruggen, tunnels en andere infrastructuurprojecten waar duurzaamheid en consistentie van materiaalkwaliteit van groot belang zijn.
 • Prefabelementen: Bij de productie van prefab betonelementen, zoals wanden, platen en andere voorgefabriceerde componenten, wordt vaak BENOR-gecertificeerd stortbeton gebruikt.
 • Waterbouwkundige projecten: In projecten die betrekking hebben op waterbouwkundige constructies, zoals dammen, sluizen en dijken, kan BENOR-gecertificeerd stortbeton worden toegepast vanwege de vereiste duurzaamheid en waterbestendigheid. Tevens zijn er onderwatertoepassingen mogelijk voor de aanleg van kades.
 • Ondergrondse constructies: Voor de bouw van ondergrondse structuren, zoals parkeergarages, kelders en tunnels, wordt vaak BENOR-gecertificeerd stortbeton gebruikt vanwege de hoge eisen aan stabiliteit en structurele integriteit.
 • Wapening en betonconstructies: In combinatie met wapening wordt BENOR-gecertificeerd stortbeton gebruikt voor het creëren van sterke en duurzame betonconstructies, tevens kunnen er kunststof- of staalvezels worden toegevoegd zodat de aanleg van wapeningsnetten kan vermeden worden.
 • Speciale toepassingen: In aanvulling op de conventionele betonmengsels bieden we ook gespecialiseerde mengsels, waaronder vloeibeton en schuimbeton. Deze mengsels worden specifiek ingezet voor twee doeleinden: het vullen van ondergrondse constructies of moeilijk toegankelijke elementen en het leveren van isolatie met een lichtgewicht toepassing op daken om bijvoorbeeld de helling van een dak gelijkmatig te vullen.

Downloads