Belangrijke Wijzigingen in Bouw- en Sloopafval Wetgeving vanaf 1 juli 2024

Strengere regels voor scheiding van bouw- en sloopafval vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 worden de regels voor het aanbieden van bouw- en sloopafval strenger, zoals bepaald in Vlarema 9. Dit betekent dat aannemers, sloopaannemers en ook particulieren vanaf deze datum bouw- en sloopafval gescheiden moeten aanbieden. Als eerste schakel in de verwerking van dit afval, spelen zij een cruciale rol.

Wat verandert er precies?

Vanaf 1 juli 2024 moeten afvalproducenten bouw- en sloopafval scheiden in verschillende soorten. Alleen in specifieke uitzonderingssituaties mag er nog een container voor gemengd bouw- en sloopafval worden geplaatst:

 1. De beschikbare ruimte voor het plaatsen en beladen van de inzamelrecipiënten is maximaal 40 m².
 2. De totale hoeveelheid gemengd bouw- en sloopafval die vrijkomt tijdens de uitvoering van de werf is kleiner dan 40 m³.
 3. Er is een gemotiveerde verklaring van de veiligheidscoördinator dat de respectievelijke fracties niet gescheiden vrijkomen vanwege veiligheid, stabiliteit, technische uitvoeringsbeperkingen of gevaar voor werknemers.

In alle andere gevallen moeten afvalstromen in afzonderlijke stromen en containers worden aangeboden. Bij Adams-Polendam zijn hiervoor de nodige verwerkingsmogelijkheden en containers beschikbaar.

Wat valt onder bouw- en sloopafval?

Bouw- en sloopafval omvat:

 • Afvalstoffen geproduceerd door bouwwerkzaamheden, afkomstig van de aangewende bouwmaterialen.
 • Afvalstoffen geproduceerd door sloop-, renovatie- en ontmantelingswerkzaamheden nadat alle losse elementen die geen deel uitmaken van de constructie, zijn verwijderd.

Wat valt niet onder bouw- en sloopafval?

 • Verpakkingen van bouwmaterialen.
 • Resten van siliconen.
 • Verfblikken, verfborstels, enzovoort.
 • Restafval.
 • Losse elementen zoals meubels en tapijten, die voorafgaand aan de eigenlijke sloop moeten worden verwijderd.

Welke materialen mogen nooit in gemengde containers?

 • Gevaarlijk afval.
 • Afgedankt elektrisch en elektronisch afval (AEEA).
 • Asbest en asbestverdachte materialen.

Non-conformiteiten register

Als er materialen in de containers worden gevonden die er niet thuishoren, zijn we verplicht dit te registreren in een non-conformiteiten register dat steeds door de overheid kan worden opgevraagd. De inspectiediensten zullen niet aarzelen om boetes uit te schrijven aan afvalstoffenproducenten die de sorteerregels niet naleven.

Wat moet je nu doen?

Benieuwd wat er voor jou als afvalstoffenproducent verandert vanaf 1 juli 2024? Lees dan zeker de nieuwe brochures die te vinden zijn op de OVAM-website:

Heb je nog verdere vragen? Bekijk dan zeker de FAQ inzameling en verwerking bouw- en sloopafval.

Wees voorbereid en draag bij aan een efficiëntere en milieuvriendelijkere verwerking van bouw- en sloopafval!